På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov. Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

Hur funkar det?

Vi vill att det ska vara enkelt att söka stöd. Därför har vi tagit fram en enkel trestegsprocess:

  1. En individ som vill ta del av matkassar till självkostnadspris ansöker om stödet via formuläret nedan

  2. En handläggare på Mathjälpen genomför en bedömning som tar hänsyn till både inkomst och levnadssituation

  3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift på 300kr per månad och individen får hämta matkassar varje vecka.

Syftet med tjänsten är att erbjuda matkassar till självkostnadspris för alla i behov av extra stöd.

Vem kan ansöka?

Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.

Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 13024 kr/månad efter skatt för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Ansökan

Mathjälpen har tillsammans med respektive välgörenhetsorganisation beslutat att pausa verksamheten över sommaren!

Det går tyvärr därför inte att önska om stöd under denna period.

Vill du veta mer om pausen? Läs mer här eller tryck på knappen nedan!