Är du en livsmedelsaktör som söker ett alternativ till den traditionella avfallslösningen? Är du en livsmedelsaktör som söker ett alternativ till den traditionella avfallslösningen?Är du en livsmedelsaktör som söker ett alternativ till den traditionella avfallslösningen?

Logistik

Mathjälpen är en icke-vinstdrivande verksamhet som till självkostnadspris omfördelar osålda livsmedel från livsmedelsaktörer till människor i behov.

I praktiken görs detta genom att skriva avtal med välgörenhetsorganisationer som sedan sorterar och packar maten i matkassar.

Mathjälpen registrerar dessutom individer i behov av stöd och hänvisar därefter dessa till närmsta välgörenhetsorganisation för regelbunden upphämtning.

Vill du börja dela ut matkassar till människor i behov? Se mer om hur du kan göra via knappen nedan.

Finansiering

På Mathjälpen tror vi på att alla måste ta ansvar för att lösa matsvinnsproblematiken. Därav har vi tagit fram en finansieringsmodell som vänder sig till såväl mottagaren, livsmedelsaktören och våra kommuner.

  • Mottagaren av matkassar betalar en självkostnad och får hämta matkassar varje vecka!

  • Livsmedelsaktörer betalar en administrativ avgift för dagliga upphämtningar av matsvinnet.

  • Kommuner sluter IOP-avtal (samverkansavtal) och verksamheten erhåller ett fast bidrag för att täcka initiala investeringskostnader.

På så sätt ser vi till att alla bidrar till att lösa problematiken samtidigt som ansvar och värdighet ges till slutmottagaren, en win-win helt enkelt!

Klimatnytta

Vi brukar säga att Mathjälpen är blott ett plåster, eller en nödlösning på ett mycket större problem.

Verksamheten grundades i syfte att minska matsvinnet och därigenom även våra gemensamma utsläpp. Därför har vi lagt stor vikt vid att undersöka klimatnyttan av att omfördela osålda livsmedel.

Vill du veta mer om resultaten av vårt arbete? Klicka på knappen nedan så hänvisas du till "Resvinn". Sveriges största (nu avslutade) matsvinnsprojekt!