Livsmedelsaktörer

Mathjälpen samarbetar med ett stort antal livsmedelsaktörer i alla delar av livsmedelskedjan. Oavsett om det gäller engångsupphämtningar, regelbundna upphämtningar eller stora leveranser enas vi bakom tanken att ingen mat ska behöva slängas, och att inga människor ska behöva gå hungriga.

Nedan finns ett urval av aktörer som samarbetar med oss för att omfördela osålda livsmedel till människor i socioekonomisk utsatthet.

Är du en livsmedelsaktör som letar efter ett alternativ till den traditionella avfallslösningen?