Vad_ar_mathjalpen_header

Vad är Mathjälpen?

Mathjälpen är verksamhet som startades av den ideella föreningen Ätbart år 2021 med syfte att minska matsvinnet och hjälpa människor i behov.

Vi brukar säga att “Vi jobbar för att inte finnas“, för helst ska ingen mat slängas, och inga människor vara i behov. Dock insåg vi behovet för en kortsiktig lösning samtidigt som Ätbart jobbar med att förebygga svinnet på lång sikt.

I praktiken

Den praktiska verksamheten går ut på att Mathjälpen hämtar matsvinn från livsmedelsaktörer och levererar detta till organisationer som i sin tur delar ut matkassar.

Mathjälpen står även för registreringen och administrationen av mottagare och volontärer, vilket sedan kommuniceras ut till alla utdelade organisationer.

Finansiering

Det kostar inget för livsmedelsaktörer att få sitt matsvinn upphämtat av Mathjälpen. Istället tas en symbolisk självkostnad från mottagaren som täcker kostnaden för drivmedel och chaufförer.

Detta gör att Mathjälpens verksamhet är helt självförsörjande och kan rädda så mycket matsvinn som möjligt samtidigt som ansvar och värdighet ges till mottagaren.

Vill du hjälpa till?

Utdelningen av matkassar bygger på ideellt arbete, därför söker vi alltid fler volontärer som vill bidra till en bättre värld!