Tjänster

Mathjälpen har ett mål: att minska matsvinnet genom att omfördela livsmedel till människor i behov. 

Som livsmedelsaktör kan du därför välja att skänka ditt matsvinn till oss och på så sätt bidra till en mer hållbart samhälle. På samma sätt kan även individer i ekonomiskt utsatta situationer ansöka om matkassar via oss. 

Smart för både klimatet och människan, helt enkelt! 

Matsvinn

Regelbunden upphämtning

Vi hämtar upp ert matsvinn på regelbunden basis – helt utan kostnad.

Engångsupphämtning

Vi hämtar upp ert matsvinn inom 24 timmar – helt utan kostnad.

Matkassar

Ansök om matkassar

Är du i behov av stöd i form av en matkasse i veckan? Ansök till oss så hjälper vi dig vidare!