Ansok_om_matkassar_header

Ansök om matkassar

På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov genom utdelningen av matkassar.  Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

Hur funkar det?

  1. En individ ansöker till Mathjälpen nedan
  2. Vi gör en individanpassad bedömning med hänsyn till både inkomst och levnadssituation
  3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift som täcker drivmedel och chaufförer och individen får hämta en matkasse varje vecka

Vem får ansöka?

Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.

Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 10100kr/månad för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Ansökan

För att ansöka till Mathjälpen måste du ta kontakt med oss via antigen telefon, mail eller formuläret nedan.

Telefonnummer: 076-005 73 71

Mailadress: matkasse@mathjalpen.org

Ansökningformulär: (se nedan)