Utdelning av matsvinn

Utdelning av matsvinn görs av välgörenhetsorganisationer som har skrivit avtal med Mathjälpen. Det är deras roll att varje vecka packa, omfördela och sortera maten i matkassar till dem som har registrerats för stöd i området. Därutöver är det deras uppgift att ge mottagaren ett värdigt bemötande och ett sammanhang när det är dags för själva utdelningen.

Det är många som hör av sig och vill börja dela ut matkassar till människor i behov i samarbete med oss. Med anledning av detta har vi gjort en kort sammanfattning av hur man på bästa sätt kommer igång, vad som krävs och varför ett genomgående samarbete mellan alla involverade parter är viktigt!

Är du en ideell förening, en välgörenhetsorganisation eller ett företag som vill dela ut matkassar till människor i behov? Klicka dig vidare med hjälp av knapparna så ser vi till att du kommer igång på nolltid.

Hur funkar det?

Mathjälpens chaufförer åker dagligen till ett stort antal livsmedelsaktörer vartefter maten och en digital lista på individer lämnas av till en välgörenhetsorganisation. Det är då deras roll att packa kassarna för upphämtning av mottagarna samma kväll.

Ansvarsområden

Välgörenhetsorganisationerna ansvarar för att det finns en lokal att tillgå. Denna måste vara registrerad hos respektive miljö-och hälsoskyddskontor i varje kommun. Organisationen ansvarar även för att det varje vecka finns volontärer för att packa och dela ut matkassar till individerna på listan.

Det är Mathjälpens uppgift att maten kommer på plats samt att den digitala listan alltid är uppdaterad. Därutöver är det Mathjälpens uppgift att stötta med avtal, administrativa funktioner och uppstartskit i from av förbrukningsmaterial och liknande.

Utdelningsintervall

Varje organisation väljer själv hur ofta de vill dela ut matkassar till människor i behov. Vi rekommenderar dock minst en gång per vecka för att skapa en upparbetad rutin såväl bland volontärer men också för mottagarna.

Hur sätter man igång?

När du har läst igenom och undersökt ifall utdelningen av matkassar är något för din organisation är nästa steg att sakta men säkert sätta igång!

Samverkansmöte

Det första steget i alla samarbeten är ett samverkansmöte där representanter från Mathjälpen presenterar ett förslag på upplägg, ansvarsområde med mera. Det är även på detta möte vi undersöker om organisationen i fråga är lämplig för uppdraget.

Ofta är man rädd för att det inte finns tillräckligt med volontärer, detta brukar dock lösa sig själv då Mathjälpen även kan stötta med volontärrekrytering och hantering.

Avtalsskrivning

Vi har självklart alla avtal som behövs för att snabbt börja omfördela livsmedel till människor i behov. Dock är det viktigt att alltid ha ett inledande möte innan avtalen skrivs på. Detta, för att säkerställa att alla ansvarsområden är uppdelade och att man förstår såväl ansvaret som förväntningarna på varje part.

Varför samarbeta med oss?

Mathjälpen bygger på samverkan och att alla hjälps åt för att minska matsvinnet och stötta människor i behov. Att alla bidrar med sin kunskap och erfarenhet är vad som gör verksamheten möjlig.

Effektivt stödåtgärd

Många välgörenhetsorganisationer bedriver sedan tidigare hjälparbete med fokus på mattfattigdom. Att samverka och ta vara på osålda livsmedel innebär att dessa organisationer numera kan fokusera på långtgående stödåtgärder istället för kortsiktig hjälp.

"Alla kan göra något"

Vi har sett att alla organisationer som delar ut matkassar i sitt samhälle upplever ett utökat civilengagemang och att fler intresserar sig för hållbarhetsfrågan. Något som i sin tur är viktigt för att skapa långsiktig förändring.

Har du läst igenom allt ovan och är intresserad av att börja dela ut matkassar tillsammans med oss? Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så hörs vi snart!